Termin VII Szkoły Polskiego Towarzystwa Endokrynologii i Diabetologii Dziecięcej

22-24 czerwca 2022 r.

Termin XIII Zimowej Szkoły Polskiego Towarzystwa Endokrynologii i Diabetologii Dziecięcej

25 czerwca 2022 r.

Miejsce obrad VII Szkoły PTEiDD oraz XIII Zimowej Szkoły PTEiDD

Regionalne Centrum Kulturalno-Biblioteczne w Brzesku
Plac Targowy 10
32 - 800 Brzesko
https://www.rckbbrzesko.pl/

Organizatorzy

Polskie Towarzystwo Endokrynologii i Diabetologii Dziecięcej

Klinika Endokrynologii Dzieci i Młodzieży
Katedra Pediatrii
Wydział Lekarski Instytut Pediatrii
Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum
ul. Wielicka 265, 30-663 Kraków,
tel. +48 12 333 90 39, +48 12 333 90 40,
e-mail: endoszkola@cm-uj.krakow.pl
www.pteidd.pl
 
Biuro Organizacyjne:
Symposium Cracoviense Sp. z o.o.
ul. Krupnicza 3, 31-123 Kraków
tel. +48 12 422 76 00, fax +48 12 421 38 57
e-mail: malgorzata.malek@symposium.pl
www.symposium.pl

Opłaty rejestracyjne

VII Szkoła PTEiDD
200 zł brutto - uczestnik członek PTEiDD - uczestnictwo stacjonarne i uczestnictwo online
300 zł brutto - uczestnik bez członkowstwa w PTEIDD - uczestnictwo stacjonarne i uczestnictwo online

XIII Zimowa Szkoła PTEiDD
150 zł brutto - uczestnik członek PTEiDD - uczestnictwo stacjonarne i uczestnictwo online
250 zł brutto - uczestnik bez członkowstwa w PTEIDD - uczestnictwo stacjonarne i uczestnictwo online
 
Opłaty można przesłać za pomocą:
  • przelewu bankowego na konto Biura Organizacyjnego Symposium Cracoviense Sp. z o.o.
    ALIOR Bank S.A.  77 2490 0005 0000 4530 9032 2768
  • płatności on-line w systemie dotpay.pl (po zarejestrowaniu, otrzymają Państwo potwierdzenie rejestracji wraz z linkiem bezpośrednio do platformy płatności on-line dotpay.pl)

Zgłoszenie uczestnictwa

Zgłoszenia do udziału w VII Szkole PTEiDD  oraz XIII Zimowej Szkole PTEiDD przyjmowane są wyłącznie w formie elektronicznej poprzez uzupełnienie dostępnego na stronie formularza zgłoszeniowego. Wypełniony formularz on-line zostanie przesłany automatycznie do Biura Organizacyjnego Symposium Cracoviense Sp. z o.o. Potwierdzenie rejestracji zostanie przesłane z systemu konferencyjnego na wskazany podczas rejestracji adres mailowy.
Dokonanie rejestracji jest zobowiązaniem finansowym, które działa zgodnie z warunkami anulacji.
 
 
Podczas rejestracji prosimy o uważne wypełnianie danych nabywcy do umieszczenia na fakturze.
W szczególności już w momencie zakupu musicie Państwo wskazać, czy nabywcą jest osoba fizyczna czy inny podmiot (np. firma, stowarzyszenie, uczelnia). Późniejsza zamiana danych (z danych osoby fizycznej na dane innego podmiotu) na opłaconej zaliczkowo fakturze nie będzie możliwe.

Sprostowanie omyłkowo wprowadzonych danych podatnika możliwe będzie  tylko w drodze wystawienia noty korygującej przez nabywcę  zgonie z art. 106k ustawy o VAT.

Informacja dla osób sponsorowanych przez firmy farmaceutyczne

Zgłoszenia osób sponsorowanych przez firmy powinni dokonać przedstawiciele firm, podając imię i nazwisko osoby sponsorowanej, adres email, nr telefonu oraz dane firmy niezbędne do wystawienia faktury.

Rezygnacja

Rezygnacja musi być zgłoszona na piśmie do Biura Organizacyjnego.
W przypadku rezygnacji z opłaty rejestracyjnej do 22 marca 2022 r. zostanie zwrócona połowa depozytu, natomiast po tym terminie depozyt nie będzie zwracany.

 
Partnerzy Medialni