Szanowni Państwo, Drogie Koleżanki i Koledzy,
 
W imieniu Komitetu Organizacyjnego i Naukowego serdecznie zapraszam specjalistów i specjalizujących się w dziedzinie endokrynologii i diabetologii, pediatrii, medycyny rodzinnej i ginekologii do udziału w kolejnej VII Szkole PTEiDD w Regionalnym Centrum Kulturalno-Bibliotecznym w Brzesku w dniach 22-24 czerwca 2022.
Szkoła odbywać się będzie w systemie otwartym (wykładowcy i słuchacze na sali wykładowej) z możliwością udziału słuchaczy on-line.  
50 wybitnych wykładowców z kraju i z zagranicy, samodzielnych pracowników nauki, przedstawi najważniejsze aktualne problemy w endokrynologii i diabetologii dziecięce oraz europejskie i polskie wytyczne postępowania w zaburzeniach rozwoju somatycznego, chorobach tarczycy oraz otyłości i cukrzycy typu 2.  

Odpłatność za udział w szkole wynosi dla członków PTEiDD 200 zł, a dla lekarzy nie będących członkami Towarzystwa 300 zł.  Po zakończeniu VII Szkoły PTEiDD odbędzie się w tym samym miejscu w dniu 25 czerwca 2022 XIII Zimowa Szkoła PTEiDD.

Jestem przekonany że udział w szkole będzie interesujący i pożyteczny oraz przyczyni się do poprawy leczenia dzieci i młodzieży oraz dorosłych z chorobami endokrynologicznymi.  

Szczegółowe dane dotyczące uczestnictwa w VII Szkole PTEiDD oraz w XIII Zimowej Szkole PTEiDD podane zostaną na stronie www.pteidd.pl w osobnych komunikatach.  

Prof. dr hab. med Jerzy B. Starzyk
Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego
 

Patronaty Honorowe

Prorektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ds. Collegium Medicum – prof. dr hab. med. Tomasz Grodzicki

Dziekan Wydziału Lekarskiego UJ CM – prof. dr hab. med. Maciej Małecki
 

Komitet Naukowy

Prof. dr hab. med. Mieczysław Walczak               Prof. dr hab. med.  Jerzy B. Starzyk
 

Komitet Organizacyjny

Przewodniczący:
Prof. dr hab. med. Jerzy B. Starzyk

Vice Przewodniczący:
Gen. Dr Józef Jedynak, prof. TSzW
Dr hab. med. Małgorzata Wójcik
Dr hab. med. Joanna Nazim

Sekretarz:
Agnieszka Kądziołka
 

Komunikat VII Szkoły PTEiDD

Komunikat VII Szkoły PTEiDD do pobrania tutaj
 

Program VII Szkoły PTEiDD

Program VII Szkoły PTEiDD dostępny jest  tutaj

Miejsce obrad VII Szkoły PTEiDD

Regionalne Centrum Kulturalno-Biblioteczne w Brzesku
Plac Targowy 10
32 - 800 Brzesko
https://www.rckbbrzesko.pl/
 

Rejestracja

W celu zgłoszenia uczestnictwa w VII Szkole PTEiDD prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego i uiszczenie obowiązującej opłaty.
 
Podczas rejestracji prosimy o uważne wypełnianie danych nabywcy do umieszczenia na fakturze.
W szczególności już w momencie zakupu musicie Państwo wskazać, czy nabywcą jest osoba fizyczna czy inny podmiot (np. firma, stowarzyszenie, uczelnia). Późniejsza zamiana danych (z danych osoby fizycznej na dane innego podmiotu) na opłaconej zaliczkowo fakturze nie będzie możliwe.

Sprostowanie omyłkowo wprowadzonych danych podatnika możliwe będzie tylko w drodze wystawienia noty korygującej przez nabywcę  zgonie z art. 106k ustawy o VAT.
 

Informacja dla Wykładowców VII Szkoły PTEiDD

Streszczenia w języku polskim (czcionka - Times New Roman 12, akapit - 1.5 wiersza, max. 250 słów, bez tabel i rycin) prosimy przesyłać do dnia 8 maja 2022r na adres e-mail: endodim@cm-uj.krakow.pl lub endoszkola@cm-uj.krakow.pl

Pełną wersję wykładu oraz formularz zgody lub jej braku na udostępnienie uczestnikom VII Szkoły PTEiDD wykładu na platformie internetowej, prosimy przesyłać do dnia 15 czerwca 2022r na adres e-mail: pteidd@palacgoetz.pl


 
Partnerzy Medialni