Sekretariat VII Szkoły PTEiDD:

Klinika Endokrynologii Dzieci i Młodzieży
Katedra Pediatrii
Wydział Lekarski Instytut Pediatrii
Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum
30-663 Kraków, ul. Wielicka 265
tel. +48 12 333 90 39, +48 12 333 90 40,
e-mail: endoszkola@cm-uj.krakow.pl
www.pteidd.pl

 
Biuro Organizacyjne VII Szkoły PTEiDD i XIII Zimowej Szkoły PTEiDD

Symposium Cracoviense Sp. z o.o.
ul. Krupnicza 3,
31-123 Kraków
www.symposium.pl
email: malgorzata.malek@symposium.pl

 
Partnerzy Medialni