Szanowni Państwo, Drogie Koleżanki i Koledzy,
 
W imieniu Komitetu Organizacyjnego i Naukowego serdecznie zapraszamy specjalistów i specjalizujących się w dziedzinie endokrynologii i diabetologii, pediatrii, medycyny rodzinnej i ginekologii do udziału w kolejnej XIII Zimowej Szkole PTEiDD w Regionalnym Centrum Kulturalno-Bibliotecznym w Brzesku w dniu 25 czerwca 2022.

Szkoła odbywać się będzie w systemie otwartym (wykładowcy i słuchacze na sali wykładowej) z możliwością udziału słuchaczy on-line.  

Planujemy zapoznać słuchaczy z ciekawymi doniesieniami z ostatniego ESPE, zaprezentować wykład z prawa medycznego Pana Profesora Rafała Kubiaka oraz 20 ciekawych przypadków klinicznych przedstawianych przez różnych prelegentów z ośrodków zajmujących się ednokrynologią i diabetologią wieku rozwojowego.
 
Odpłatność za udział w szkole wynosi dla członków PTEiDD 150 zł, a dla lekarzy nie będących członkami Towarzystwa 250 zł. 

Jesteśmy przekonani że udział w szkole będzie interesujący i pożyteczny oraz zainspiruje do poprawy leczenia dzieci i młodzieży z chorobami endokrynologicznymi.  

Szczegółowe dane dotyczące uczestnictwa w XIII Zimowej Szkole PTEiDD podane zostaną na stronie www.pteidd.pl w osobnych komunikatach. 
 
Dr hab. med. Maciej Hilczer
Prof. dr hab. med. Andrzej Kędzia

 


Komitet Naukowy

Prof. dr hab. med. Mieczysław Walczak
Dr hab. med. Maciej Hilczer
Prof. dr hab. med. Andrzej Kędzia
 

Organizator

Polskie Towarzystwo Endokrynologii i Diabetologii Dziecięcej
 

Komunikat XIII Zimowej Szkoły PTEiDD

Komunikat XIII Zimowej Szkoły PTEiDD do pobrania tutaj
 

Program XIII Zimowej Szkoły PTEiDD

Program XIII Zimowej Szkoły PTEiDD dostępny jest tutaj
 

Miejsce obrad XIII Zimowej Szkoły PTEiDD

Regionalne Centrum Kulturalno-Biblioteczne w Brzesku
Plac Targowy 10
32 - 800 Brzesko
https://www.rckbbrzesko.pl/
 

Rejestracja

W celu zgłoszenia uczestnictwa w XIII Zimowej Szkole PTEiDD prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego i uiszczenie obowiązującej opłaty.
 
Podczas rejestracji prosimy o uważne wypełnianie danych nabywcy do umieszczenia na fakturze.
W szczególności już w momencie zakupu musicie Państwo wskazać, czy nabywcą jest osoba fizyczna czy inny podmiot (np. firma, stowarzyszenie, uczelnia). Późniejsza zamiana danych (z danych osoby fizycznej na dane innego podmiotu) na opłaconej zaliczkowo fakturze nie będzie możliwe.

Sprostowanie omyłkowo wprowadzonych danych podatnika możliwe będzie  tylko w drodze wystawienia noty korygującej przez nabywcę  zgonie z art. 106k ustawy o VAT.  
Partnerzy Medialni